دستور زبان عشق

 

دست عشــق از دامـــــن ِ دل دور باد

مــــي توان آيا به دل دستور داد ؟

 

مــــي توان آيا بـــه دريا حكـــــم كــــرد

كه دلت را يادي از ساحــل مباد ؟

 

مــــوج را آيا توان فرمـــــود : ايست ؟

باد را فـــــرمــــــود : بايد ايستاد ؟

 

آنكـــــه دستـــــــور زبان عشـــــــــق را

بـــــــي گـــــزاره در نهاد مـــا نهاد

 

خــــوب مــــــي دانست تيــــغ تيــز را

در كف ِ مستــــي نمـي بايست دا

چهارشنبه 9/8/1386 - 14:8
پسندیدم 0
UserName