ميخواهم
توسط : baqery
می خواهم دوباره همگام با سایه های تنهایی هایم در خیالِ جاده های بارانیم قدم بزنم وچتر شکسته ی بغضم راباز کنم می خواهم،شاعر لحظه های عشق تو باشم می خواهم غزل غزل گریه کنم و بگویم : تو همیشه طراوت شقایق قلب منی تا ابد ...
چهارشنبه 9/8/1386 - 13:54
پسندیدم 0
UserName