ضيافت و ميهمانى 4
 

 

تكلف، عامل بازدارنده

 

از جمله نكاتى كه در برخى از ضيافتها وجود دارد اين است كه ميزبان خود را به زحمت طاقت‏فرسايى مى‏اندازد. از رسول گرامى اسلام روايت‏شده است كه:

«خويش را براى مهمانى به تكلف و زحمت زياد نيندازيد چون اين امر موجب مى‏شود كه مهمان و مهمانى مورد دشمنى شما قرار گيرد و هر كس نسبت‏به مهمان بغض داشته باشد خداوند را مبغوض داشته است و هر كس خداوند را مبغوض بدارد، خداوند هم او را مورد غضب خويش قرار مى‏دهد.»

از اين‏روى پيامبر اكرم(ص) اهل تكلف نبود.

«و ما انا من المتكلفين‏» كما اينكه متكلفين را هم دوست ندارد.

آنچه بيان شد به معناى تنگ‏نظرى نيست كه خود صفتى مذموم است‏بلكه به اين معناست كه بايد به اندازه قدرت مالى پذيرايى كرد. حال اگر كسى توانايى داشت‏بايد بهتر از مهمانان پذيرايى كند و هر چه در اين زمينه مورد بهره‏بردارى درست واقع شود، اسراف نخواهد بود. در روايتى آمده است كه:

«اگر غذايى را به صد هزار درهم! تهيه كنى و از آن فقط يك مؤمن بخورد، اسراف نكرده‏اى!»مقصود اين است كه در صورت توانايى، پذيرايى خوب كردن، اسراف محسوب نمى‏شود.

چهارشنبه 9/8/1386 - 13:6
پسندیدم 0
UserName