تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - قتل عام مردم روستای کفر قاسم در فلسطین اشغالی
توسط : حامد...
 

 تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - قتل عام مردم روستای کفر قاسم در فلسطین اشغالی

در چنین روزی در سال 1335 ه ش ( 1956 میلادی )صهیونیستها در یـک کشتار جمعی دهها تن از اهالی روستای  کفر قاسم  راکـه در حـال بازگشت از سر کار خود بودند ، به قتل  رساندند  .

 

چهارشنبه 9/8/1386 - 13:1
پسندیدم 0
UserName