تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - تولد ژاک بارزون
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October -  تولد ژاک بارزون

بارزون نوینسده بر جسته فرانسوی در چنین روزی در سال 1907 میلادی متولد شد  . "خانه اینترلکت " عنوان مهمترین   اثر اوست .

چهارشنبه 9/8/1386 - 12:57
پسندیدم 0
UserName