تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - نبرد سینوپ
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - نبرد سینوپ

در چنین روزی در سال 1853 میلادی و در طول جنگ های کریمه ، نیروهای روسیه با حمله گسترده به نیروهای ترکیه ، ناوگان دریایی  ترکیه را مورد حمله وسیع خود قرار دادند

چهارشنبه 9/8/1386 - 12:47
پسندیدم 0
UserName