تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - اعلان جنگ علیه فرانسه
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - اعلان جنگ علیه فرانسه

در چنین روزی در سال 1838 میلادی  یعنی سه روز پس از اشغال ورا کروز مکزیک از سوی فرانسه ، این کشور علیه فرانسه اعلان جنگ داد .

چهارشنبه 9/8/1386 - 12:46
پسندیدم 0
UserName