فاصله ي اسلام و كفر
توسط : Vistaaaaa
پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله:

فاصله ي بين اسلام و كفر ترك نماز هاي پنج گانه است چه از روي سستي چه عمداً
چهارشنبه 9/8/1386 - 12:45
پسندیدم 0
UserName