در آداب مهمانى 4
 

آداب پذيرش دعوت پنج تاست :


2 - سزاوار نيست كه به خاطر دورى راه از قبول دعوت خوددارى كند، همان گونه كه به دليل تنگدستى و نداشتن موقعيت دعوت كننده نبايد از دعوت او سر باز زند، بلكه در هر مسافتى كه طبق عادت امكان رفتن وجود دارد نبايد به خاطر دورى آن خوددارى كند.
مى گويند: در تورات ، يا در كتاب ديگرى چنين آمده است : « يك ميل برو از مريض ‍ عيادت كن ؛ دو ميل برو، تشييع جنازه كن ؛ سه ميل برو، اجابت دعوت كن ؛ چهار ميل برو تا برادر دينى ات را زيارت كنى .» از اين رو اجابت دعوت و ديدار برادر دينى از مقدم داشتن است كه مربوط به اداى حق آدم زنده است ، كه بر مرده مقدم مى باشد.
پيامبر (ص ) فرمود: « اگر مرا به كراع غميم دعوت كنند، مى پذيرم .» (1) كراع غميم نام محلى است در چند ميلى مدينه كه پيامبر (ص ) در ماه رمضان موقعى كه به آنجا رسيد، روزه اش را افطار كرد و نمازش را در سفر به آن جا قصر خواند.
مى گويم :
در كتاب كافى از ابوجعفر (ع ) رسيده است كه گفت : « رسول خدا (ص ) فرمود: من به حاضر و غايب امتم سفارش مى كنم كه دعوت مسلمان را اگر به فاصله پنج ميل هم باشد بپذيرند كه اين عمل از ديانت است .» (2)
از ابوعبداللّه (ع ) نقل شده است كه فرمود: « از جمله حقوق واجب يك مسلمان بر برادر مؤ منش قبول دعوت اوست .» (3)
غزالى گويد
:

 

پاورقى ها :

1- اين خبر با اختلاف عبارت ، قبلا گذشت .
2- كافى ، ج 6، ص 274، شماره 4 و 5.
3- كافى ، ج 6، ص 274، شماره 4 و 5.

چهارشنبه 9/8/1386 - 12:45
پسندیدم 0
UserName