تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - کشته شدن عز الدوله دیلمی
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - کشته شدن عز الدوله دیلمی

درچنین روزی در سال367هجری قمری عز الدوله دیلمی  از فرمانروایان  سلسله دیالمه کشته شد. پس از او پسرش به قدرت رسید .

چهارشنبه 9/8/1386 - 12:42
پسندیدم 0
UserName