تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - در گذشت ابو ریحان بیرونی
توسط : حامد...
 

تاریخ در چنین روزی :9آبان - ۱۸شوال - 31 October - در گذشت ابو ریحان بیرونی

بنابر برخی اقوال ، ابوریحان محمود بن احمد بیرونی در چنین روزی در سال  440هجری قمری در غزنه  دیده از جهان فروبست . وی در سال   363 ه ق در خوارزم دیده به جهان گشود . وی  ریاضیدان، زمین شناس، جغرافی دان، جهانگرد، فیلسوف،  و نظریه پرداز در علوم طبیعی ودانشمند علوم تجربی  است .

چهارشنبه 9/8/1386 - 12:42
پسندیدم 0
UserName