بلد بودن آدرس

در زمان جنگ كه بمباران شهرها شديد شده بود، به آيت‌الله گلپايگاني عرض كردند كه جهت ايمني از خطر، به يكي از روستاهاي اطراف قم تشريف ببريد.
ايشان فرمودند: «عزرائيل آدرس مرا همه جا بلد است».

چهارشنبه 9/8/1386 - 11:17
پسندیدم 0
UserName
x