اول همسايه بعد خانه

امام مجتبي(ع) مي‌گويند: در دوران كودكي، شبي بيدار ماندم و به نظاره‌ مادرم زهرا(س) در حالي كه مشغول نماز شب بود، گذراندم.
پس از آنكه نمازش به پايان رسيد متوجه شدم كه در دعاهايش يك‌يك مسلمين را نام مي‌برد و آنها را دعا مي‌كند، خواستم بدانم كه درباره‌ي خودش چگونه دعا مي‌كند.
اما با كمال تعجب ديدم كه براي خود دعا نكرد.
فردا از او سؤال كردم: چرا براي همه دعا كردي، اما براي خودت دعا نكردي؟
فرمود: يا بُنَي! الجار ثم الدار.
پسرم! اول همسايه بعد خانه

چهارشنبه 9/8/1386 - 11:13
پسندیدم 0
UserName
x