سلام به همهءعزيزان بياييد نگذاريم بيگانگان سرنوشت كشور ما را تعيين كنند و بر كشور عزيزمان ايران تسل
توسط : آرياك
سلام به همهءعزيزان
بياييد نگذاريم بيگانگان سرنوشت كشور ما را تعيين كنند و بر كشور عزيزمان ايران تسلط پيدا كنند.
سرنوشت ايران را بايد خود مردم مشخص كنند.
هيچ كس بيشتر از خود ما به فكر ايران نيست!
درود بر شما!
شنبه 17/3/1382 - 13:13
پسندیدم 0
UserName
x