مشكلات داخلي و خارجي انسانِ جاهل،
توسط : پروازاخر

مشكلات داخلي و خارجي انسانِ جاهل، از آنجا ناشي مي‌شود

كه او خود را نشناخته و از هويت واقعي خويش، بي‌خبر است.

به همين جهت يا از درون، گرفتار ذلّت است و يا از بيرون،

 دچار استكبار. يعني به دليل جهل علمي و جهالت عملي، يا

خود را از آنچه كه هست، كمتر مي‌بيند و يا بيشتر.

در صورت اول، خويشتن را خوار مي‌انگارد و در صورت دوم

به ورطهٴ طغيان، مي‌افتد و در نتيجه هم عزّت را از دست مي‌دهد

 و هم استقلال را.


مأخذ: (صورت و سيرت انسان در قرآن، ص 248)

سه شنبه 24/7/1386 - 11:51
پسندیدم 0
UserName