چرا خداوند چيزهايى آفريده كه براى انسان خطرناك است؟
توسط : پروازاخر

چرا خداوند چيزهايى آفريده كه براى انسان خطرناك است؟
قرآن مى‏فرمايد: هرچه را كه خدا آفريده، نيكو آفريده است: «الّذى أحسنَ كلّ شى‏ءٍ خَلقه»  حتى زهرمار در بدن مار نيكوست، ولى در بدن ما كشنده است. چنانكه آب دهان در دهان ما نيكوست، ولى اگر به سوى كسى پرتاب شود، جسارت بزرگى محسوب مى‏شود

منبع سایت قرائتی

سه شنبه 24/7/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName