نماز مستحبی در خفا
 

 

پيامبر (ص) :

 

صلاة الرجل تطوعا

 

حيث لايراه الناس

 

 

تعدل صلاته

 

 علی اعين الناس خمسا وعشرين

 

نماز مرد که داوطلبانه و

مستحبی درجايی که مردم او را

نبينند به جاآورد،برابر بيست و پنج

نماز است که در برابرچشم مردم

انجام دهد.

 

نهج الفصاحه ، م ,1848 ص 391

سه شنبه 24/7/1386 - 11:15
پسندیدم 0
UserName