زينت گفتار چيست؟
توسط : یاكریم

حضرت محمد (ص):

با راستي است كه گفتار زينت پيدا مي‌كند.

سه شنبه 24/7/1386 - 10:43
پسندیدم 0
UserName