حضرت رسول (ص)
توسط : حامد...
 

حضرت رسول (ص)

از پيامبر (ص )روايت شده که به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: ای جابر، آيا

برترين سوره ای  راکه خدا در کتابش نازل فرموده به تو نياموزم ؟ جابر عرض

کرد: آری  پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، آن را به من بياموز. پس

رسول الله سوره "حمد"(ام الکتاب ) را به او تعليم داد و فرمود: ای جابر آيا

آگاهت نسازم از اين سوره ؟عرض کرد: چرا، پدر و مادرم فدای تو باد يا

رسول الله ! از آن مرا باخبر ساز.فرمود: آن شفای هر دردی است جز مرگ .

منها ما روی  عن النبی - صلی الله عليه واله - انه قال لجابر بن عبدالله

الانصاري : يا جابر! الا اعلمک افضل سورة انزلهاالله فی کتابه ؟ فقال له جابر:

بلی بابی انت و امی يا رسول الله ! علمنيها. قال :فعلمه "الحمد" ام الکتاب . ثم

قال : يا جابر! الااخبرک عنها؟ قال : بلي ، بابی انت و امی يا رسول الله ! اخبرني .

قال : هی شفاء من کل داء الا السام

 ( تفسير عياشي ، ج 1، ص ,20 حديث 9)

سه شنبه 24/7/1386 - 10:40
پسندیدم 0
UserName