امام رضا (ع)
توسط : حامد...
 

امام رضا (ع)

مردم به خواندن حمد و سوره در نماز به اين جهت موظف شده اند که قرآن

مجيد متروک و ضايع نشود.

امر الناس بالقراءة فی الصلوة لئلايکون القران مهجورا مضيعا

 ( من لا يحضره الفقيه ، ج 1، ص 84)

سه شنبه 24/7/1386 - 10:37
پسندیدم 0
UserName