عمل خالص،
توسط : حامد...
 

عمل خالص، آن است كه نخواهي كسي جز خدا تو را براي انجام آن ستايش كند.

سه شنبه 24/7/1386 - 10:33
پسندیدم 0
UserName