اگر ندانى كجا مى‏روى،
توسط : حامد...
 

اگر ندانى كجا مى‏روى، هر اتوبوسى تو را خواهد برد

 

اشتباهات و رويداهاى تلخى كه احتمالا در زندگى گذشته فردی ، بوده است ممکن است  موجب دلسردى‏او شده و اورا نسبت‏به آينده نا امي دبنماید. براى غلبه بر اين بدبينى و تفكرات منفى چه باید کرد ؟

 در این رابطه بحث را با مثالی شروع میکنم . ببینید يك خلبان براى به پرواز درآوردن هواپيما به برنامه پرواز نياز دارد . او بايد، افزون بر شناخت‏حدود مسؤوليت ‏خود، از فاصله مبدأ تا مقصد، شمار مسافران و نوع بار، سوخت مورد نياز، وضعيت هوا، ويژگى‏هاى موتور و روش هدايت هواپيما آگاه باشد تا بتواند در شرايط مساعد به درستى تصميم بگيرد و عمل كند .

در سفر زندگى نيز هركس ناخداى كشتى سرنوشت‏خويش است و بايد با مقصد ، و راه رسيدن به آن آشنا باشد تا فراز و فرودهاى زندگى را با موفقيت پشت‏سرگذارد; به عبارت ديگر، انسان بايد اهدافش را برگزيند و در جهت دستيابى به آن‏ها بكوشد . در غير اين صورت، چون یک كشتى بى ‏سكان است و مسير حركتش را امواج دريا تعيين مى ‏كند .

چه بوديد؟

چه هستيد؟

چه خواهيد شد؟

به راستى چه كسى پاسخ اين پرسش‏ها را مى‏داند؟ به خودتان بينديشيد .

ارزيابى صادقانه رويدادهاى گذشته مقدمه برنامه ‏ريزى درست آينده است .

تاثير زندگى گذشته انسان بر زندگى كنونى‏اش يكسان نيست و مى‏تواند مثبت (قوت و موفقيت) و يا منفى (ضعف و شكست) باشد . براى كسب موفقيت، بايد كاستى‏ها و توانايى‏هاى خود را شناخت; بر توانايى‏ها تاكيد ورزيد و كاستى‏ها را كاهش داد; از اشتباهات و تجربه‏هاى ناگوار گذشته عبرت گرفت و آن‏ها را به وادى فراموشى سپرد; به بيان ديگر، بايد رويدادهاى تلخ گذشته را رها كرد و رخدادهاى مطلوبش را به زمان حال تسرى داد . آنگاه اهداف و آرزوها به وسوسه‏هايى سوزان و جانكاه تبديل مى‏شوند و ما را به سوى آينده حركت مى ‏دهند .

بيش ‏تر مردم به دليل‏هاى زير از آينده خويش بيمناكند:

1- عدم د ا نش و آگاهى

2- عدم درك درست

3- عدم مهارت در كنترل احساسات

توصيه‏هاى عملى زير، براى چيرگى بر ترس‏هاى واهى سودمند مى ‏نمايد .

1- تا وقتى از دانش و درك موقعيت كنونى خويش بهره ‏منديد، مى‏توانيد آتيه خويش را تصور كنيد . اگر براى كنترل احساسات و هيجانات منفى آمادگى داريد، از رويدادهاى ناگوار نهراسيد و نيرومندانه بر آن‏ها بتازيد . به هر حال، براى چيرگى بر ترس، ‏بايد آگاهى خود را گسترش داد .

اگر اكنون ذهن خويش را با دانش و معرفت تغذيه كنيد، در آينده از پاداشى سخاوتمندانه برخوردار مى‏شويد . براى حل و فصل مسائل زندگى، از ذهن هشيارتان كه چون رايانه عمل مى‏كند، بهره گيريد .

2- هر روز را بهترين روز زندگى خود به شمارآورده، به آن عشق بو رزيد و به تمام رويدادهاى خوب، بد و زشتش احترام بگذاريد . زندگى موهبتى زيبا است . بى ‏ترديد همه ما نمى‏توانيم پيكاسو، چارلى چاپلين يا انيشتن شويم . اگر همه يكسان آفريده مى ‏شديم، جهان از اين همه تنوع سرشار نمى ‏نمود . زندگى چنان بنياد نهاده شده كه بسيارى از رويدادهاى آن از كنترل ما بيرون است; به بيان ديگر، نظام هستى بر سلسله مراتب قدرت‏ها و ناهموارى‏ها استوار است . چه بسا آنچه براى يكى جالب و شيرين مى‏نمايد، براى ديگرى هرگز نيكو نباشد .

با برخوردارى از تدبير درست، همواره مى‏توان موقعيت‏ها را دگرگون ساخت و كاستى‏ها را به توانايى و سرمايه تبديل كرد . گردونه زندگى پيوسته مى‏گردد . به آسمان بالاى سرتان بنگريد: لحظه‏اى آبى است و لحظه‏اى ديگر آكنده از ابرهاى تيره .

رويدادهاى گذشته با زندگى كنونى ‏تان ارتباط ندارد . ازاين ‏رو، اشتباهات خود را تصحيح كنيد و آنچه قابل تغيير نيست از لوح ضميرتان بزداييد . هر يك از ما طيف گسترده‏اى از مسائل خرد و كلان پيش رو داريم، آنچه برنده را از بازنده جدا مى ‏كند، چگونگى برخورد با اين مسائل است . تنها كسانى پيروزند كه از لحظه لحظه عمرشان بهره می برند و به روش درست ‏با چالش‏ها و ناهموارى‏هاى زندگى پيكار كنند . پس با مسائل زندگى برخورد جدى داشته باشيد و در عين حال، از هر لحظه آن كام جوييد .

مفهوم زندگى

زندگى موهبت است ، ‏بپذيريدش .

زندگى زيبايى است، تحسينش كنيد .

زندگى اندوه است، با آن روبرو شويد .

زندگى تكاپواست، به آن تن دهيد .

زندگى شادما نى است، با آن نغمه سر دهيد .

زندگى تعهد است ، به آن وفا كنيد .

زندگى مصيبت است، بر آن غلبه كنيد .

زندگى گرفتارى است، تحملش كنيد .

زندگى راز است، كشفش كنيد .

زندگى لذت است، از آن بهره گيريد .

زندگى اميد است، آرزويش كنيد .

زندگى سفر است، به پايا نش برسا نيد .

زندگى مساله است، حلش كنيد .

زندگى هدف است، به دستش آوريد .

زندگى وسيله بازى است، با آن بازى كنيد .

زندگى نبرد است، جرأت حضور در آن را داشته باشيد .

 

هنگام تصميم‏گيرى در باره مسائل مهم زندگى، اندرز نزديكان را كوركورانه نپذيريد . البته ادب چنان حكم مى‏كند كه به گفتارشان گوش فرا دهيد; ولى اگر نادرستى پيشنهادها و پندهايشان را آشكارا احساس كرديد، به گونه‏اى گفت و گو را پايان بخشيد . آنگاه چشم دل بگشاييد، از تجربه ديگران درس بگيريد و نتايج ‏حيرت‏آور آن را تجربه كنيد . ناگفته پيدا است ‏بايد مسائل پيچيده را با اهل فن در ميان نهاد و از توصيه‏هاى خردمندانه ‏شان بهره برد .

شما يكى از مهم‏ترين افراد زمين به شمار مى‏آييد، پس بايد به خوبى از اهدافتان آگاه باشيد و كوتاه ‏ترين راه رسيدن به مقصد را بدانيد . هنگام بالا رفتن از نردبان ترقى، ديگران را در پيمودن اين مسير يارى كنيد; زيرا مهم ‏ترين پيامد جانبى موفقيت، يارى كردن ديگران است . فراموش نكنيد تنها هنگام توانايى مى ‏توان به ديگران يارى رساند . در اين صورت بى‏ترديد بهترين و دوست داشتنى ‏ترين انسان شمرده مى‏شويد .

كى مى‏خواهيد به مقصد برسيد؟ چه وقت‏بايد حركت كنيد؟

هم اكنون برنامه‏هاى آتى خود را تنظيم كنيد و جزء جزء آن را با ديدگان خرد بسنجيد .

واقع بين باشيد، چگونه مى‏خواهيد به اهدافتان جامه عمل بپوشانيد؟

چقدر به درازا مى‏انجامد؟

چقدر سرمايه نياز داريد؟

با چه مسا ئلى رو به رو خواهيد شد؟

چگونه مسا ئل خود را حل و فصل مى‏كنيد؟

برنامه ‏تان را به طور كامل روى كاغذ بياوريد .

وقتى هر بخش از هدفتان جامه عمل پوشيد، بى ‏درنگ با علامت ضربدر تحقق آن را روى برنامه مشخص كنيد . البته، پيش از هر اقدامى، فراموش نكنيد كه ديگران مى ‏توانند در اجراى برنامه‏ها ، بهترين هادى و حامى شما باشند; به عبارت ديگر، شما مى‏توانيد از:

مهارت،

اشتباهات،

سرمايه و امكا نات

و روش‏هاى ديگران

در تحقق اهداف خود بهره ‏گيريد . شما ناگزيريد در هر موقعيتى به طور سنجيده قبول خطر كنيد و به ماجرا تن دهيد; زيرا آنچه بايد بياموزيد، در طول مسير خواهيد آموخت . البته يكباره خود را در امواج سهمگين دريا نيفكنيد . از عمق كم شروع كنيد و به تدريج كه مهارت فزون ‏تری يافتيد، به عمق بيش ‏تر گام نهيد . ناگفته پيدا است، مى‏توانيد از اعتماد به نفس و احساس بى ‏نيازى از كمك ديگران سرشار باشيد و يكراست ‏به عميق‏ترين منطقه يورش بريد . در اين صورت، يكى از موقعيت‏هاى زير را تجربه خواهيد كرد:

1- اگر نتوانيد شنا كنيد، غرق مى‏شويد . پس ضرورت دارد پيشاپيش براى نجات خود چاره‏اى بينديشيد . در حقيقت آن كه بدون آشنايى به فن شنا و بدون امكانات ايمنى در نقاط عميق به شنا مى ‏پردازد،نمی تواند به درستی مانند انسانهای عاقل فکر کند.

2- ممكن است‏به رغم عدم مهارت در شنا غرق نشويد; زيرا، طبق قانون ارشميدس، يك جسم غوطه ‏ور در مايع به اندازه آب هم حجمش سبك مى‏شود . بنابراين، اگر در ميان تلاطم امواج دريا خونسردى خود را حفظ كنيد; امكان نجات مى ‏يابيد .

3- با توسل به مهارتتان در شنا، آسوده خاطر به هر سو كه مى‏خواهيد مى‏رويد . در اين موقعيت ايده‏آل، شما همه چيز را تحت كنترل خواهيد داشت .

در پايان سخن، تاكيد مى‏شود با ذهنيت مثبت آماده رويارويى با پيامدهاى زندگی باشيد وهرگز از اشتباه نهراسيد; زيرا هر اشتباهى به شما چيزى مى‏آموزد . افزون بر اين، اشتباه پيامد جانبى كردارهاى تهور آميز و مبارزه‏ جويى‏هاى جسورانه است . خطا بر ذهن و احساس انسان خوش ‏بين و بالنده تاثير نمى‏گذارد . آنچه آدمى را از حركت ‏باز مى‏دارد، بدبينى و تفكر منفى است

 

سه شنبه 24/7/1386 - 10:32
پسندیدم 0
UserName