علم
توسط : حامد...
 

 

علم داخل كفن مي شود و مال خارج از آن مي ماند ، يعني ثمرات دانش براي پس از مرگ هم مفيد و سودمند است .

سه شنبه 24/7/1386 - 10:25
پسندیدم 0
UserName