چه سخت است . . .
توسط : عافی
 

چه سخت است عاشقت بودن ولی چیزی نگفتن
چه سخت است بودن و گویی نبودن
چه سخت است دوری من در کنارت
چه سخت است عشق در یاد تو بودن
نمی دانی چه سخت است دست کشیدن
رفتن و تنها نشستن بی تو بودن
نمیدانی چه سخت است دوری من از نگاهت
از ان چشم سیاهو ان نگاهه بی گناهت
نمیدانی چه سخت است سوختن در پیش چشمم
که دیدم سوختم در پای عشقم
نمیدانی چه تلخ است دوری تو
 
فقط رویا فقط خواب و خیالت
فقط گریه فقط اه تباهی
جدایی.غم.با مرگ نهانی
عزیزم زندگی سخت است دور از تو فقط با یاد تو
آینه در پیش چشمم هست تنها یاد تو
نمیدانی که این دل پر میکشد سویت
ولی راهی به قلبت نیست
نمیدانم که میدانی به جز من کسی عاشق تر از من نیست؟؟؟

سه شنبه 24/7/1386 - 0:33
پسندیدم 0
UserName