اكثر جوانان تهرانی 25 سالگی را سن مناسبی برای ازدواج می‌دانند
خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: اجتماعی - جواناننتایج تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد كه بیشتر نوجوانان شهر تهران اعم از دختر و پسر سن 25 سالگی را مناسب‌ترین سن برای ازدواج خود ذكر كرده‌اند كه در میان دختران این نسبت 7/17 درصد و در مورد پسران 4/24 درصد است.

به گزارش خبرنگار «جوانان» ایسنا تحقیق صورت گرفته بر روی نگرش و ایده‌آلهای نوجوانان تهران در زمینه همسرگزینی، فرزندآوری و تنظیم خانواده توسط دكتر شیرین احمدنیا، استادیار دانشگاه و دكتر امیرهوشنگ مهریار، رییس مركز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه نشان می‌دهد با توجه به اینكه سن متوسط اولین ازدواج در مورد دختران از 7/18 سالگی در سال 45 به 5/22 سالگی در سال 75 افزایش یافته است، تمایل دختران به سن 25 سالگی به عنوان سن مطلوب ازدواج، رشد قابل توجهی را نوید می‌دهد؛ بویژه اینكه با افزایش سن ایده‌آل اولین ازدواج انتظار می‌رود كه سن نخستین بارداری نیز افزایش یابد.

بر اساس این تحقیقات میانگین به دست آمده برای متغیر سن ایده‌آل ازدواج در مورد دختران 9/22 سالگی و در مورد پسران 6/25 سالگی بوده؛ از سوی دیگر بیشتر این دختران، سن ایده‌آل برای بچه دار شدن خود را 25 سالگی اعلام كرده‌اند.

نكته قابل توجه در مورد این تحقیق آن است كه این افراد در مورد این سوال كه «آیا هیچ وقت به طور جدی فكر می‌كنید كه تا آخر عمر ازدواج نكنید؟» دیده شده كه نسبت بالایی (3/28 درصد) از نوجوانان به این سوال پاسخ بله داده‌اند كه در این میان تعداد بیشتری از دختران (3/29 درصد در مقایسه با پسران 3/27 درصد) به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند.

از این رو نسبت قابل توجه دختران و پسرانی كه به این سوال پاسخ مثبت داده‌اند، با توجه به عمومیت ازدواج در ایران و غلبه تفكر موافق ازدواج و تشویق عمومی نسبت به این امر حائز اهمیت و قابل تامل است.

به گزارش ایسنا،‌ بر اساس این تحقیق هنگامی كه از نوجوانان در مورد ویژگی‌های مطلوب همسر آینده شان سوال شده است، بیشترین نسبت دختران به ترتیب به ویژگی خوش اخلاقی با 6/17 درصد، تحصیلات خوب 17 درصد، دینداری 7/15 درصد و نجابت با 8/13 درصد همسر آینده خود و پسران به ترتیب به زیبایی 4/37 درصد، عفت و نجابت 3/20 درصد، ‌دینداری و متقی بودن با 6/11 درصد و خوش اخلاق بودن با 8/9 درصد اشاره كرده‌اند.

گفتنی است دختران ویژگی ظاهری «خوش تیپ بودن» و پسران ویژگی «تحصیلات خوب»‌ همسر آینده‌شان را در انتخابهای به عمل آمده در اولویت اول تا چهار قرار نداده‌اند و در مقابل برای هر دو گروه ویژگی‌های عفت و نجابت و دینداری در اولویتهای اول قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا بر اساس یافته‌های تحقیق یاد شده در مورد سطح تحصیلات نیز بیشتر دختران و پسران هم سطح بودن سطح تحصیلات همسر با خودشان را ترجیح می‌دادند؛ از سوی دیگر درصد نسبت بیشتری از دختران نیز مایل بودند با كسی ازدواج كنند كه سطح تحصیلاتشان كمی بیشتر از سطح تحصیلات آنها باشد؛ اما در مورد پسران بیشتر آنها اظهار كردند كه فرقی نمی‌كند میزان تحصیلات همسرشان چقدر باشد.

همچنین درباره اختلاف سنی، دختران بیشتر مایلند كه همسر آینده‌شان از خودشان بزرگتر و پسران مایلند كه همسرشان از آنها كوچكتر باشد، اما جالب آنكه نسبت بالاتری از پسران (7/15 درصد) در مقایسه با دختران (8/6 درصد) می‌پذیرند كه همسر آینده‌شان همسن و سال خودشان باشد.کد خبر: 8506-11422
دوشنبه 23/7/1386 - 22:32
پسندیدم 0
UserName