جوانان قدر خود را بدانید!!
توسط : amin1370elnaz

حدیثی از پیامبر اکرم:

بهترین امت من جوانان من و بهترین جوانان من جوانان اخرزمان من هستند.

 

دوشنبه 23/7/1386 - 17:51
پسندیدم 0
UserName