همه شما ريسمان خدا را دستاويز خود نماييد................
توسط : یاكریم

امام سجاد عليه السلام از خداوند درخواست مى كند: بغض و كينه دشمنان مرا به دوستى مبدل نما زيرا ذات اقدس الهى مقلب القلوب است ، اوست كه مى تواند دشمنى ها را از قلوب ببرد و دوستى و محبت را جايگزين آنها سازد، و اين مطلب در قرآن شريف مكرر خاطرنشان گرديده است .
و اعتصموا بحبل الله جميعا و لا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا  همه شما ريسمان خدا را دستاويز خود نماييد و نعمت او را به ياد بياوريد كه موقعى دشمن يكديگر بوديد و خداوند دلهاى شما را با هم مهربان ساخت ، روز محبت را درك كرديد و از نعمت گرانقدر برادرى برخوردار شديد.

سوره 3، آيه 103.

دوشنبه 23/7/1386 - 15:45
پسندیدم 0
UserName