بارالها!
توسط : یاكریم

امام سجادعليه السلام عرض مى كند: بارالها! حسد اهل معصيت و ستم را در مورد من به مودت و دوستى مبدل نما و بدگمانى اهل صلاح نسبت به من را به اطمينان و حسن ظن تبديل فرما.

مكارم الاخلاق

دوشنبه 23/7/1386 - 15:42
پسندیدم 0
UserName