نرگس مست
توسط : mohsenpour

 

چشم آلوده كجا ديدن دلدار كجا
دل سرگشته كجا وصف رخ يار كجا
قصه عشق من و زلف تو ديدن دارد
نرگس مست كجا همدلی خار كجا
كاش در نافله ات نام مرا هم ببری
كه دعای تو كجا عبد گنه كار كجا

دوشنبه 23/7/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName