زندگی.......
توسط : arianaa30

زندگی یعنی سراب....

یعنی ساحل بیکران....

یعنی جزیره سرگردانی.....

یعنی عشق.....

دوشنبه 23/7/1386 - 12:25
پسندیدم 0
UserName