خيال روي تو در هر طريق همره ماست
توسط : حامد...
 

خيال روي تو در هر طريق همره ماست

نسيم موي تو پيوند جان آگه ماست

 

به رغم مدعياني که منع عشق کنند

جمال چهره تو حجت موجه ماست

 

ببين که سيب زنخدان تو چه مي گويد

هزار يوسف مصري فتاده در چه ماست

 

اگر به زلف دراز تو دست ما نرسد

گناه بخت پريشان و دست کوته ماست

 

به حاجب در خلوت سراي خاص بگو

فلان ز گوشه نشينان خاک درگه ماست

 

به صورت از نظر ما اگر چه محجوب است

هميشه در نظر خاطر مرفه ماست

 

اگر به سالي حافظ دري زند بگشاي

که سال هاست که مشتاق روي چون مه ماست

دوشنبه 23/7/1386 - 11:49
پسندیدم 0
UserName