فرمان خدا را
توسط : حامد...
 

فرمان خدا را عزيز بدار تا خدا تو را عزيز كند .

دوشنبه 23/7/1386 - 11:49
پسندیدم 0
UserName