پاداش كسى كه ...

حضرت موسی از خداوند پرسید:

 پاداش كسى كه پنهان و آشكار آیات حكیمانه‌ات را تلاوت كند چیست؟

 فرمود: اى موسى! چون برق بر صراط خواهد گذشت .

دوشنبه 23/7/1386 - 11:46
پسندیدم 0
UserName