رابطه خدا با ما
توسط : حامد...
 

رابطه خدا با ما یک رابطه پدارانه ای است که بر پایه عشق ومحبت برقرار می باشد. محبتی دوطرفه و بدون قید وشرط. دراین محبت است که ما می توانیم رشد کرده و بدون ترس از رد شدن از حضور او با او همراه شویم. این واقعیتی است غیر قابل انکار .

دوشنبه 23/7/1386 - 11:40
پسندیدم 0
UserName