فاصله دو تا بدبختی!!!
توسط : بر ز خ

سلام

از چارلي چاپلين مي پرسند : خوشبختي چيه ؟ ميگه خوشبختي فاصله اين بدبختي تا بدبختي بعديه

دوشنبه 23/7/1386 - 10:27
پسندیدم 0
UserName