يكي از راه هاي
توسط : حامد...
 

يكي از راه هاي پرورش اعتماد به نفس اين است كه حتي وقتي مي توان محتاطانه عمل كرد ، شجاعانه و با اعتماد به نفس عمل كنيد.

دوشنبه 23/7/1386 - 9:53
پسندیدم 0
UserName