امام علي (ع) :
توسط : حامد...
 

امام علي (ع) : امام عليه السلام فرمود :

 در فتنه ها همچون شتر کم سن و سال باش نه پشتی که سوار شوند و نه پستانی که بدوشند

 

قال [ع ] : کن فی الفتنه کابن اللبون لا ظهر فيرک و لا ضرع فيحلب

نهج البلاغه

دوشنبه 23/7/1386 - 9:49
پسندیدم 0
UserName