انسان هايي كه
توسط : حامد...
 

انسان هايي كه اعتماد به نفس دارند ابتدا فكر مي كنند، تصميم مي گيرند و سپس عمل مي كنند.

دوشنبه 23/7/1386 - 9:48
پسندیدم 0
UserName