علماي راستين
توسط : حامد...
 

 

علماي راستين سعي در به كارگيري دانش خود دارند ، ولي سفيهان ( نادانان ) فقط در پي يادگيري و بازگو كردن آن براي ديگران هستند.

دوشنبه 23/7/1386 - 9:47
پسندیدم 0
UserName