نوع سوم : آداب و وظائف ويژه شاگرد
 

 

 

25- رعايت موازين جلوس در محضر استاد

 

شاگرد بايد به هنگام درس - به همان كيفيتى كه قبلا بطور مفصل

يادآورى كرديم - در برابراستاد، جلوس كند و به همانگونه كه در

بخش هاى گذشته متذكر شديم ، بايد طرز نشستن او نمايانگر

نزاكت و ادب او در محضر استاد باشد. وقتى به جلسه درس مى

رود، كتاب درسى خود را همراه خود گيرد و شخصا آنرا با خود

بردارد، (يعنى در اين كار از هيچ كسى كمك نگيرد)، و كتاب را در

حال خواندن و قرائت به صورت باز و گشاده - بر روى زمين قرار

ندهد، بلكه آنرا به دست گرفته و از روى آن ، درس را قرائت كند.

يکشنبه 22/7/1386 - 14:55
پسندیدم 0
UserName