دل من شکسته اما. . .
توسط : عافی
 

دل من شکسته اما

بپای کسی نشسته

غصه هاشم دردل اما

به امید او نشسته

به امید با او بودن

به آرام جون رسیدن

به امید قلبی پر مهر

تو نگاهه پاک معشوق

از دلو جونش گذشته

تو نگاهه سردش هر دم

قطره ی  امیدی از اشک

میافتد از غم به گونه

قطره ای که جون میگیرد

روزی روزگاری اما

وقتی که دلی نمونده

سایه ای بجز مرگم بروی سرم نمونده

فرشته ی نجاته من کجایی؟

پس کی به داد تنهاییم میرسی؟

يکشنبه 22/7/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName