خانه ای ویران

پیامبراکرم(ص):

کسی که در اندرونش،چیزی از قرآن نیست،

 همانند خانه ای ویران است. 

يکشنبه 22/7/1386 - 12:22
پسندیدم 0
UserName