هرگاه قرآن در حضور تو خوانده شد، ...

امام صادق(ع) : هرگاه قرآن در حضور تو خوانده شد، 

واجب است که گوش کنی وخاموش مانی.

يکشنبه 22/7/1386 - 12:17
پسندیدم 0
UserName