« گوش دادن به قرآن »

پیامبراکرم(ص):هر که به یک آیه از کتاب خدا گوش دهد،

ثوابی دو چندان برایش نوشته شود و هرکه یک آیه از

کتاب خدا تلاوت کند،روز قیامت آن آیه نوری برای او

باشد.

يکشنبه 22/7/1386 - 12:16
پسندیدم 0
UserName