رانندگی خانم ها
توسط : kavire_teshne

راننده زن را چطور بشناسيم 1) اگه ماشينش پنچر بشه کاپوت ماشين رو بالا ميزنه و توي ماشينو نگاه ميکنه! 2) اگه راهنماي چپ رو بزنه و سمت راست بپيچه! 3) وقتي پشت سرش باشي و چراغ بزني يا بوق بزني توي آينه رو نگاه کنه تازه يادش مياد که روسريش رو بايد درست کنه! 4) وقتي که با سرعت 140 تا يه پيچ رو دور بزنه! (البته اين يکي در مورد خانوم ها صدق نميکنه چون اونا بشتر از 14 تا نميرن) 5) وقتي که برن پمپ بنزين و بعد از زدن بنزين با همون شيلنگ داخل باک حرکت کنن برن

يکشنبه 22/7/1386 - 9:27
پسندیدم 0
UserName