ظاهر زیبا..باطن زشت
توسط : بر ز خ

سلام

امیر المومنین علی (ع)می فرماید: خدايا به تو پناه مى‏برم که ظاهر من در برابر ديده‏ها نيکو، و درونم در آنچه

که از تو پنهان مى‏دارم، زشت باشد، و بخواهم با اعمال و رفتارى که تو از آن آگاهى، توجّه مردم را به خود

جلب نمايم، و چهره ظاهرم را زيبا نشان داده با اعمال نادرستى که درونم را زشت کرده به سوى تو آيم، تا به

بندگانت نزديک، و از خشنودى تو دور گردم.

                                نهج البلاغه-حکمت 276

يکشنبه 22/7/1386 - 9:6
پسندیدم 0
UserName