کتاب
توسط : aftab

«جميز مكاش» مي گويد:

«كتابي را كه مي خواني، نبايد به جاي تو فكر كند، بلكه بايد تو را به انديشيدن وا دارد.»

يکشنبه 22/7/1386 - 8:2
پسندیدم 0
UserName