به خودتان ايمان داشته باشيد .
توسط : حامد...
 

به خودتان ايمان داشته باشيد . تنها ، نبض اين كلام استوار مي تواند تمام توانتان را به تپش درآورد.

يکشنبه 22/7/1386 - 7:42
پسندیدم 0
UserName