بشر تنها
توسط : حامد...
 

بشر تنها جانوری است که می خندد و میگرید. زیرا او تنها جانوری است که تفاوت « آنچه هست »و« آنچه می توانست باشد » را میداند

يکشنبه 22/7/1386 - 6:56
پسندیدم 0
UserName