یکی از ضروریات اولیه در زندگی
توسط : حامد...
 

یکی از ضروریات اولیه در زندگی هر فردی حس ارزشمندی و پذیرفته شدن از جانب خود می باشد

يکشنبه 22/7/1386 - 6:53
پسندیدم 0
UserName